Arbetsprover

Ibland kan det krävas litet extra ansträngning innan man lyckas knäcka ett översättningsproblem – omfattande sökningar, slutledningsförmåga eller att man bara är litet skruvad i huvet…

Denna sida kommer att fyllas på. 

The 39 Clues del 7: Ormboet

Den här bokserien innehåller ett antal gåtor i form av ordlekar och chiffer. Ett av chiffren såg ut så här i original:

Am lost,
tired, gone in,
driven nought.
We hit
a shark.

O confused letters,
flee, lover, from these lines!

Det här visade sig vara ett anagram där man först ska ta bort bokstäverna l-o-v-e-r från de första fem raderna. Då får man fram det här budskapet så snart man löst själva angrammet:

Tomas
ingredient
in the ground
with
Shaka

Lösningen leder huvudpersonerna till zululedaren Shakas grav i Sydafrika, där de sedan hittar ”Tomas’ ingrediens”.

För att lösa problemet skapades först en översättning av själva lösningen för att sedan ur denna skapa nonsensversen, anagrammet. Ett antal bokstäver på lösa lappar och ett laborerande med olika ord på fem bokstäver, det som kunde ”fly”, samt åtskilliga småjusteringar av lösningen för att hitta fram till en fungerande nonsensvers gav till slut följande version:

Om sant
geni, då inser
magikern,
bedrog dem, av
ska hans ben!

Åh, förvirrade bokstäver,
fly, någon, från dessa rader!

Tomas
ingrediens
i marken
begravd med
Shakas ben