Uppdragsgivare

Här hittar du ett urval av våra uppdragsgivare

Vi arbetar med förlag, översättningsbyråer och andra företag samt privatpersoner.

Eloso förlag

Eloso är ett svenskt spelförlag som ger ut rollspelet Sagospelet Äventyr och de kommande rollspelen Handbok för superhjältar och Chock – åter från graven, samt figurspelet Hjärnor. Vi språkgranskar den svenska utgivningen och har översatt Sagospelet Äventyr till engelska. För närvarande översätter vi rollspelet Call of Cthulhu till svenska, ett jätteprojekt med utgivning under 2019.

Fria ligan

Fria Ligan ger ut en rad spel samt romaner och konstböcker, bland annat rollspelen Mutant: År noll, Ur varselsklotet och Svärdets sång. Vi språkgranskar stora delar av den svenska utgivningen, både rollspel och romaner.

Fandrake

Fandrake publicerar nördiga coffee table-böcker om olika ämnen. Vi har hittills språkgranskat Boken om rock, som är en introduktion för barn om rockmusikens historia.

Åskfågeln

Ännu ett svenskt spelföretag som ger ut rollspelen Western och Ensamma Vargen. Vi har språkgranskat flera titlar samt översatt artiklar till speltidningen Fenix och totalt tre kommande soloäventyr, varav två i Ensamma Vargens spelvärld.

Space 360

Via översättningsbyrån Space 360 översätter och språkgranskar vi en lång rad mycket skiftande dokument från svenska myndigheter, museer och universitet, något som ställer höga krav på exakthet och tydlighet. Här har vi fått uppdrag för till exempel Unesco, Nationalmuseum, Armémuseum, Östasiatiska museet, Konstfack, Skolverket, Banverket, Sveriges riksdag, Skatteverket och Migrationsverket.

Booking.com

Vi översätter hotellbeskrivningar och följer då ett antal riktlinjer för att texterna ska få ett enhetligt utseende, oavsett vem av företagets många översättare som arbetar med dem. All text på Bookings svenska sidor är alltså inte vår.

Egmont

Vi översätter barn- och ungdomsböcker, bland annat Lego Star Wars, och behöver då anpassa vårt språk till yngre läsare.

Sylf – Sveriges yngre läkares förbund

Vi granskar och korrekturläser alla artiklar till förbundstidningen.

HAMN

Vi har språkgranskat och översatt skyltmaterial till Sveriges enda slagfältsmuseum.

Sven-Harrys konstmuseum

Översättning av informationstexter till engelska.

Tekniska museet

Vi översatte en stor utställning om dataspel hösten 2014.

Östasiatiska museet

Översättning av utställningstexter till svenska

Nationalmuseum

Översättning av utställningstexter till engelska

Armémuseum

Översättning till svenska av texter till två olika utställningar

Fantasiförlaget

Vi korrekturläste skräckromanen Serandos förbannelse hösten 2018.

Kyäni

Under flera år har vi översatt texter åt detta företag som säljer kosttillskott och genom samarbetet har vi lärt oss Kyänis terminologi och produkter.

Active Languages

Genom denna brittiska översättningsbyrå fick vi först ett uppdrag för språkreseföretaget ESL och därefter har vi översatt ett flertal produktbeskrivningar och manualer.

 Ballongmagi

Vi har hjälpt den ideella föreningen Ballongmagi med texter för ansökningar och marknadsföring, samt gjort både språkgranskning och layout till ett instruktionshäfte om ballongfigurer. Dessa uppdrag har vi gjort som sponsring av föreningen. Läs mer här.

Veteranernas diktbok

Vi språkgranskade och layoutade 2018 års upplaga av denna diktbok med bidrag från svenska veteraner som tjänstgjort i en rad svenska utlandsmissioner.