Välkommen!

Välkommen till Sahlins språktjänster! 

Vi erbjuder översättning från engelska och franska till svenska samt språkgranskning och bearbetning av svenska texter. Det kan handla om att enbart jaga de sista stavfelen eller att göra rejäla omarbetningar av dina texter – allt utifrån vad just du har för behov.

Läs mer under de olika rubrikerna.

(Om du är inne på sidan via en mobiltelefon är risken hög att menyknappen döljs till hälften högst uppe i vänstra hörnet. Du bör komma åt den, men det här är något som ligger hos WordPress och som vi försöker lösa.)