Olle och Karolina

Olle Sahlin

Översättare från engelska, skribent, grafiker och fotograf sedan 1985. Började översätta serier för Epix förlag 1985 och anställdes sedan som redaktör på Target Games 1986. Frilansande översättare, redaktör, grafiker och fotograf sedan 1993.

 Gå till Olles LinkedIn-profil
 

Karolina Sahlin

Översättare från engelska och franska sedan 2003. Utbildad grundskollärare i engelska och franska och har arbetat på skolor i Uppsala och Stockholm mellan 2003 och 2012. Började översätta 2003 och har sedan dess kompletterat med en magisterexamen i facköversättning från Linnéuniversitetet.

 Gå till Karolinas LinkedIn-profil