Uppdragsgivare

Här hittar du ett urval av våra uppdragsgivare

Vi arbetar med förlag, översättningsbyråer och andra företag samt med privatpersoner.

Aktuella

 

Eloso förlag

Fria ligan

Fandrake

Åskfågeln

Space 360

Via översättningsbyrån Space 360 översätter och språkgranskar vi en lång rad mycket skiftande dokument från svenska myndigheter, museer och universitet något som ställer höga krav på exakthet och tydlighet. Här har vi fått uppdrag för t.ex. Unesco, Nationalmuseum, Armémuseum, Östasiatiska museet, Konstfack, Skolverket, Sveriges riksdag, Skatteverket och Migrationsverket.

Booking.com

Vi översätter hotellbeskrivningar och följer då ett antal riktlinjer för att texterna ska få ett enhetligt utseende, oavsett vem av företagets många översättare som arbetar med dem. All text på Bookings svenska sida är alltså inte vår. 

Egmont

Vi översätter barn- och ungdomsböcker och behöver då anpassa vårt språk till dessa åldersgrupper.

Sylf – Sveriges yngre läkares förbund

Vi granskar och korrekturläser alla artiklar till förbundstidningen.

Tidigare

 

HAMN

Kyäni

Vi översätter företagets texter och har genom samarbetet lärt oss Kyänis terminologi och produkter.

Active Languages

Genom denna brittiska översättningsbyrå fick vi först ett uppdrag för språkreseföretaget ESL och därefter har vi översatt ett flertal produktbeskrivningar och -manualer.

 Tekniska museet

Vi översatte en stor utställning om dataspel hösten 2014. 

 Ballongmagi

Vi har hjälpt den ideella föreningen Ballongmagi med texter för ansökningar och marknadsföring, samt gjort både språkgranskning och layout till ett instruktionshäfte om ballongfigurer. Dessa uppdrag har vi gjort som sponsring av föreningen. Läs mer här.

Veteranernas diktbok