Uppdragsgivare

Här hittar du ett urval av mina uppdragsgivare, både aktuella och tidigare

Jag arbetar med förlag, översättningsbyråer och andra företag samt privatpersoner.

Armémuseum*

BESTSELLER

Booking.com

Cobolt förlag

Egmont

Eloso förlag

Fantasiförlaget

Fria ligan

Kartago förlag

Migrationsverket*

Nationalmuseum*

Robb Report

Skatteverket*

Skolverket*

Slagfältsmuseet HAMN

Space360

Sylf – Sveriges yngre läkares förening

Åskfågeln

Östasiatiska museet*

*Via Space360