Språkgranskning/Korrektur

Jag granskar, korrekturläser och bearbetar texter på svenska, allt från skönlitteratur till jobbansökningar, uppsatser (ej skolarbeten i grundskola och gymnasium), artiklar och annat.

Vilket intryck vill du ge?

Ett korrekt språk är viktigt för din image och för att du ska kunna nå ut till dina kunder. Språk- och stavfel kan irritera och störa läsningen och även sänka förtroendet.

Kommunicerar du på rätt sätt?

Når du dina kunder? Förstår de vad du vill säga? En oskarp text fördunklar budskapet.

Vill du spara tid och pengar?

Hur lång tid tar det för dig att formulera en bra text som säger det du vill ha sagt? Jag är van vid att arbeta med både korta och långa texter och jag kan både skriva och omformulera vid behov.

Har ditt företag ett ”eget språk”?

Som din personliga språkmedarbetare kan jag tillsammans med dig lära mig ditt företag och dina tjänster så att jag kan hjälpa dig att uttrycka dina budskap med den rätta terminologin.

Vad gör jag?

Jag jobbar med grammatik, stavning och meningsbyggnad. Jag kan även ge förslag på ordval om jag tycker att det behövs, men det är också viktigt att du känner att det fortfarande är din text när vi är klara.

När jag korrekturläser lägger jag mig inte i textens innehåll. Skulle jag stöta på någon logisk lucka påpekar jag det, men annars överlåter jag åt andra att granska innehållet.

Priser

Normalt 15 öre per ord plus 25 % moms. Minimipriset är 400 kronor plus moms för texter på upp till 3000 ord. Är texten längre gäller priset 15 öre per ord. Om din text kräver väldigt mycket arbete kan ordpriset bli högre. Detta kan jag avgöra först efter att jag sett den.

Jag vill ha din text som Worddokument. Du får tillbaka den granskade texten i samma format med kommentarer och ”spårade ändringar” så att du kan se exakt vad jag gjort.

Sahlins språktjänster

Sahlins språktjänster är en enskild firma med F-skattsedel.

Du når mig genom att skriva till kontakt@sahlinlanguages.com