Översättning

Vi översätter huvudsakligen från engelska och franska till svenska och från svenska till engelska, men vi kan även ta oss an texter på tyska, danska och norska.

Vi arbetar både med översättningsbyråer och andra företag, samt med privatpersoner. Vi arbetar med olika typer av texter, du kan se exempel under ”Uppdragsgivare” och ”Verkförteckning”.

Priser

Kortare texter

1,00-1,30 kr/ord beroende på svårighetsgrad. (Minimipris 300 kr plus moms.)

Skönlitteratur/facklitteratur

Enligt Författarförbundets riktlinjer.

När vi får in en förfrågan tittar vi noga på texten och gör en testöversättning på en eller ett par sidor för att få en uppfattning om svårighetsgrad. Därefter ger vi ett kostnadsförslag. Vi vill ha texten som Worddokument.

Textförädling Olle Sahlin och Sahlins språktjänster

Textförädling Olle Sahlin (Olle) och Sahlins språktjänster (Karolina) är våra respektive enskilda firmor med F-skattsedel.

Du når oss genom att ringa 0739-51 80 45 eller skriva till kontakt@sahlinlanguages.com