Översättning

Jag översätter huvudsakligen från engelska och franska till svenska, men jag kan även ta mig an enklare texter från tyska.

Bland mina kunder finns både översättningsbyråer och andra företag samt privatpersoner.

Priser

Kortare texter

1,00-1,30 kr/ord plus moms beroende på svårighetsgrad. (Minimipris 400 kr plus 25 % moms.)

Skönlitteratur/facklitteratur

Enligt Författarförbundets riktlinjer.

När jag får in en förfrågan tittar jag noga på texten och gör en testöversättning på en eller ett par sidor för att få en uppfattning om svårighetsgrad. Därefter ger jag ett kostnadsförslag. Jag vill helst ha texten som Worddokument.

Sahlins språktjänster är en enskild firma med F-skattsedel.

Du når mig genom att skriva till kontakt@sahlinlanguages.com