Språkgranskning av SYLF:s medlemstidning

Ett uppdrag vi har sysslat med i ett par år nu är att språkgranska Sveriges Yngre Läkares (SYLF) förbundstidning. Chefredaktören Joanna Ahlkvist har producerat en videoblogg i hittills tre avsnitt om produktionen av tidningen och i avsnitt tre tar hon upp just språkgranskning och hur viktigt det är för ett bra resultat. Denna videoblogg kan man se på SYLF:s Facebooksida.